منومنو

تماس با ما

پشتیبانی مشتریان

خیابان امام خمینی.کوچه اطلاعات پلاک ۱۹

تلفن تماس:
۰۲۱۶۶۷۳۹۵۵۰
۰۹۱۲۲۵۹۱۵۹۱
کد پستی:۱۱۱۴۶۷۵۱۱۳
شماره کارت جهت واریز وجه خرید:
۵۰۴۷۰۶۱۰۱۸۳۱۰۳۵۵ علی اکبر صفر کماسایی بانک شهر
۶۳۶۲۱۴۱۱۰۱۴۸۱۰۵۰ بانک اینده
۵۸۵۹۸۳۱۱۴۱۹۵۰۰۵۴ بانک تجارت
شماره شبا
IR230180 0000 0000 3202542947 بانک تجارت
logo-samandehi