منومنو

تماس با ما

پشتیبانی مشتریان

خیابان امام خمینی.کوچه اطلاعات پلاک ۱۹

تلفن تماس:
۰۲۱۶۶۷۳۹۵۵۰
۰۹۱۲۲۵۹۱۵۹۱
کد پستی:۱۱۱۴۶۷۵۱۱۳
شماره کارت جهت واریز وجه خرید:

۵۰۲۲۲۹۱۰۲۱۶۳۷۳۳۳  علی اکبر صفر کماسایی

شماره شبا:

IR0610000000100792102344

logo-samandehi