منومنو

ژول چیست و چگونه محاسبه می شود؟

تاریخ ارسال نوشته: 16 ژانویه 2018

ژول چیست و چگونه محاسبه می شود؟

 

ژول (به انگلیسی: Joule) یکای اندازه گیری انرژی و کار در سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها یا دستگاه SI است. این یکا به افتخار جیمز ژول فیزیکدان انگلیسی نام گذاری شده‌است.

ژول چیست و چگونه محاسبه می شود؟

بنا به تعریف، یک ژول(J) مقدار کاری است که نیروی یک نیوتن(N) در جابجا کردن یک جسم به اندازهٔ یک متر(m) انجام می‌دهد. یعنی:

 

rm J = rm N cdot m ,!

بر حسب تعریف دیگر یکاها، به سادگی می‌توان نشان داد که:

 

rm J = N cdot m = {}rm frac{kg cdot m^2}{s^2} = rm Pa cdot m^3={}rm W cdot s ,!

که در آن، Pa(پاسکال) یکای فشار و W(وات) یکای توان هستند.

یک ژول را می‌توان به شکل‌های زیر نیز تعریف کرد:

  • کار لازم برای جابجایی یک کولن بار الکتریکی در اختلاف پتانسیل الکتریکی یک ولتی.
  • کار لازم برای متراکم کردن گازی با فشار یک پاسکال به اندازهٔ یک متر مکعب.
  • کار لازم برای تولید توان یک واتی به مدت یک ثانیه.با وجود اینکه بُعد (دیمانسیون) ژول با نیوتون-متر یکی است ‎(۱ J = ۱ N·m = ۱ kg·m۲·s−۲)‎ اما بهتر است ایندو را بجای یکدیگر بکار نبریم،[۱] چراکه نیتون-متر (N·m) یکای گشتاور است اما ژول واحد انرژیست. رابطهٔ گشتاور و انرژی به صورت زیر است:
   E= tau theta
   که E انرژی، τ اندازهٔ گشتاور و θ زاویهٔ جابجایی (بر حسب رادیان) است. از آنجایی که رادیان فاقد بُعد است، نتیجه می‌گیریم که گشتاور و انرژی دارای بعد یکسانی هستند.

   اختصاص نیوتون-متر برای گشتاور و ژول برای انرژی، برای جلوگیری از سوءبرداشت‌ها و سوءتفاهم‌ها مفید است.[۱]

   علت یکی بودن یکای گشتاور و انرژی این است که هم کار و هم گشتاور را می‌توان

   به صورت حاصلضرب نیرو در فاصله بیان کرد؛ با این وجود جزئیات ایندو مورد کاملا متفاوت هستند؛

گشتاور حاصل ضرب خارجی نیرو در فاصله‌است در حالی که کار حاصل ضرب داخلی آن‌هاست. همچنین در گشتاور،

  • منظور از فاصله، طول بازوی اهرم است، در حالی که در کار،

منظور از فاصله، مسافت طی‌شده توسط شیءای است که به آن نیرو وارد می‌شود.

 

logo-samandehi